Infraweed ®

Společnost MORAM CZ, s.r.o. reaguje na aktuální požadavek na likvidaci plevele bez využití glyfosátu. Nabízíme optimální řešení s dlouhodobým účinkem s přidanou hodnotou - likvidací nejen plevele, ale i semen! Využíváme naše know-how v oblasti infra a kombinujeme infrazáření a horký vzduch. Vyžádejte si náš katalog a informujte se o našem řešení pro budoucnost - likvidaci plevele bez chemie!

Likvidace plevele pomocí infračerveného záření v kombinaci s horkým vzduchem. Systém je určený k hubení plevele na zpevněném i nezpevněném povrchu, v dlažbě, na chodnících, kolem překážek, zahradních cestách, atd.

INFRAWEED thermHIT 75 INFRAWEED thermHIT 45

Plevel rostoucí na veřejných prostranstvích představuje problém. Použití chemických výrobků k likvidaci plevele není vhodné – mají dopad na lidské zdraví, kontaminují zdroje vody, hrozí riziko akutní toxicity, perzistence v životním prostředí. Technologie ničící životní prostředí budou v buducnosti stále méně akceptovány.

Pomocí zařízení INFRAWEED® lze plevele likvidovat ekologicky, snadno, bezpečně a efektivně. Podstatou je unikátní INFRA systém, který využívá teplo infračerveného záření v kombinaci se silným proudem horkého vzduchu. Po krátkém vystavení nežádoucí vegetace intensivnímu infračervenému záření, dojde k přehřátí rostliny a tepelnému stresu. Proteiny koagulují a dochází u nich k ireverzibilním změnám. Rostlinné buňky se rozšíří a prasknou, což způsobuje, že vegetace vadne. Důsledná aplikace také ovlivňuje odolnost kořenů a ty vysychají. Rostliny ležící ve stínu infračerveného záření jsou zasaženy turbulencí horkého vzduchu a dokonce semena ležící na půdě ztrácí svoji zárodečnou sílu, takže INFRAWEED® má také preventivní efekt.

INFRAWEED® představuje moderní řešení s pohledem do budoucnosti. Jedná se o přirozený způsob likvidace plevele – spolupráce s přírodou. Systém je založen na jednoduchém principu: světlo a teplo jsou nutnými podmínkami pro rozvoj života rostlin, zároveň však také přispívají k přirozenému zničení rostlin. K tomu dochází, pokud je rostlina vystavena vysoké teplotě nad kritickou hranici a dochází k jejímu přehřátí. V závislosti na druhu plevele, jeho vývojové fázi, prostředí, délce působení vysoké teploty na rostlinu a obsahu vody v pletivech, je letální teplota rostliny mezi 60-70 °C. Nedochází k poškození půdy ani mikroorganizmů žijících v půdě.

Stručný přehled metod likvidace plevele

  1. Chemická likvidace – velký dopad na životní prostředí, vyžaduje certifikaci a přísné předpisy.
  2. Mechanická likvidace – malá efektivita, hrozí poškození dlažby, kov z opotřebených kartáčů zůstává v životním prostředí.
  3. Horká voda – neefektivní metoda, vysoké pořizovací i provozní náklady.
  4. Vypalování – nepůsobí na kořeny, velké riziko vznícení a vzniku požáru.
  5. IR záření + horký vzduch - INFRAWEED®.

INFRAWEED®

Tato metoda likvidace plevele nemá negativní dopad na životní prostředí. K jejímu používání není nutné žádné speciální školení ani certifikace. Její efektivita je poměrně vysoká – intervaly mezi jednotlivými zásahy se každé vegetační období prodlužují. Likviduje rostlinu s jejími kořeny, oddenky i semeny, navíc nevzniká žádná rezistence plevelů. Rychlost aplikace je cca 1200 – 1500 m2/hod. Systém INFRAWEED® má příznivou pořizovací cenu i provozní náklady. S používáním systému INFRAWEED® k likvidaci plevele je nejvhodnější začít na podzim, či začátku zimy, kdy jsou rostliny oslabeny. Dochází pak k výrazně nižšímu růstu plevele během následujícího jara. Pokud se s likvidací plevele začne na jaře, nebo začátku léta, další ošetření bude nutné za týden až deset dní. První rok je interval mezi jednotlivými zásahy kratší, aby se rostlina nestihla zotavit. Nejlépe dokud jsou rostliny malé (2 – 5 cm), mladé a snadno zranitelné.

Počet zásahů závisí také na povaze vegetace – na většinu trav a jednoleté a dvouleté rostliny budou dva až tři zásahy dostačující. Na vratič obecný, řebříček obecný, jitrocel kopinatý a jetel je potřeba pět až šest ošetření v prvním roce. V případě hluboce zakořeněných rostlin jako je pampeliška, bodlák, šťovík a pýr plazivý, které lze velmi těžko likvidovat všemi metodami, je nezbytné provést sedm až osm ošetření za vegetační období po dva až tři roky. Jako obecné pravidlo platí, že intervaly mezi jednotlivými ošetřeními jsou ze začátku poměrně krátké, aby plevel měl co nejméně příležitostí se zotavit.

V dnešní době se stále více mluví o životním prostředí a jeho zlepšování. Zvyšováním povědomí o životním prostředí sílí odpor k používání chemikálií a byla nalezena efektivní a ekologická alternativa k nahrazení chemických látek k hubení plevele. V některých zemích, jako například v Německu, Holandsku a Belgii, je používání herbicidů s obsahem glyfosátu (nejpoužívanější herbicid obsažený např. v Roundupu) zakázáno. V České a Slovenské republice v příštím roce očekáváme, díky studiím odhalujících negativní účinky na lidské zdraví, stejné opatření. INFRAWEED® je přípravou na budoucnost.

Více na speciálním webu zde .

Vytisknout stránku Vytisknout stránku